Phiếu nhập sau khi được thực hiện trong thực tế cần chuyển trạng thái cho phiếu trên phần mềm. Để chuyển trạng thái cho phiếu, người dùng thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn phiếu nhập muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn chọn Xác nhận

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.