Chức năng xóa giao dịch nhà cung cấp giúp người dùng xóa nhiều giao dịch một lúc.

Các bước thực hiện xóa giao dịch như sau:

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

Bước 2: Tích vào   tại các giao dịch mà người dùng muốn xóa.

  • Bước 3: Click vào biểu tượng ba chấm-> Click xóa.

  • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa Click button xóa, nếu không click vào không để trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.