Báo cáo chi tiết giao dịch khách hàng được thống kê dựa trên thông tin chi tiết từng giao dịch. Người dùng có thể xuất báo cáo này theo hai loại là theo nhóm người dùng và theo loại công việc.

 

 • Tên giao dịch : Tên của giao dịch
 • Mã khách hàng: Mã  khách hàng
 • Tên khách hàng : Tên khách hàng
 • Số tài khoản : Số tài khoản của khách hàng
 • Số điện thoại : Số điện thoại của khách hàng
 • Email : Email của khách hàng
 • Địa chỉ : Địa chỉ ĐKKD của khách hàng
 • Tình trạng : Trạng thái của giao dịch
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu giao dịch
 • Hạn hoàn thành : Hạn hoàn thành của giao dịch
 • Mô tả : Mô tả của giao dịch
 • Kết quả : Kết quả của giao dịch
 • Đánh giá công việc :

Người thực hiện : Người thực hiện giao dịch

Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau :

Bước 1: Vào module Chi tiết giao dịch khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây cho phép người dùng xuất báo cáo theo các tiêu chí: (Lọc theo điều kiện và)

 • Phòng ban
 • Loại công việc
 • Nhân viên
 • Khoảng ngày bắt đầu
 • Khoảng ngày hoàn thành
 • Khoảng ngày hạn hoàn thành
 • Trạng thái thực hiện

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất theo nhóm người dùng với định dạng pdf như sau:

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.