Mỗi nhân viên trong công ty đều có một tài khoản và mật khẩu riêng để thực hiện công việc của mình. Tài khoản và mật khẩu này không phải do nhân viên tự đăng kí mà do bộ phận quản lý của công ty cấp. Vậy khi nhân viên vô tính quên mật khẩu thì phải làm sao?

Tính năng đổi mật khẩu sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Các bước đổi mật khẩu cho nhân viên như sau:

  • Bước 1: Chọn chức năng nhân viên.

  • Bước 2: Tại danh sách nhân viên click vào hành động đổi mật khẩu tại nhân viên muốn đổi mật khẩu.

  • Bước 3: Nhập mật khâu mới -> Click lưu

  • Bước 4: Người dùng đăng nhập với mật khẩu mới vừa rồi.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.