Báo cáo tổng hợp công việc hay còn gọi là báo cáo tổng hợp KPI được thống kê từ số lượng Giao dịch, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng, Doanh thu, Thanh toán, Công nợ cộng dồn trong một khoảng thời gian.

Ý nghĩa các tiêu chí :

 • Giao dịch: Số lượng giao dịch mà nhân viên thực hiện trong một khoảng thời gian
 • Báo giá: Số lượng báo giá mà nhân viên thực hiện trong một khoảng thời gian
 • Cơ hội: sốlượng cơ hội mà nhân viên thực hiện trong một khoảng thời gian
 • Đơn hàng: Số lượng đơn hàng mà nhân viên thực hiện trong khoảng thời gian
 • Hợp đồng: Số lượng hợp đồng mà nhân viên thực hiện trong khoảng thời gian
 • Doanh Thu: Doanh thu mà nhân viên đạt được trong khoảng thời gian
 • Thanh toán: Số tiền mà khách hàng  thanh toán trong khoảng thời gian
 • Công nợ cộng dồn: Công nợ cộng dồn trong  khoảng thời gian

Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp hoạt động

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây cho phép người dùng xuất báo cáo theo các tiêu chí:

 • Phòng ban
 • Trạng thái người dùng: hoạt động/ ngưng hoạt động
 • Trạng thái công việc
 • Thời gian ( Trường bắt buộc phải chọn)

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất với định dạng pdf như sau:

Chú ý: Công nợ cộng dồn = Doanh thu – Thanh toán

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.