Báo cáo biểu đồ doanh thu là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của công ty và số tiền mà người dùng đã thanh toán. Người dùng có thể xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, hoặc theo một khoảng thời gian bất kì người dùng lựa chọn để xuất ra, từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát, đánh giá được doanh thu qua từng tháng, từng năm,…

Để xuất được báo cáo biểu đồ doanh thu, người dùng thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Vào module Biểu dồ doanh thu

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây có các tiêu chí:

  • Khoảng thời gian
  • Phòng ban
  • Nhân viên

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

  • Ngoài việc xuất báo cáo, tại đây người dùng có thể tìm kiếm khách hàng và xuất báo cáo theo các khách hàng đó
  • Xuất báo cáo theo các định dạng

Ý nghĩa của các chỉ số:

  • Tổng doanh thu: Tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ trong thời gian tìm kiếm
  • Trung bình doanh thu : Tổng doanh thu / số tháng tìm kiếm
  • Tổng thanh toán: Tổng thanh toán ở trạng thái xác nhận trong thời gian tìm kiếm
  • Trung bình thanh toán: Tổng thanh toán/ số tháng tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.