Để thêm mới nhân viên vào phòng ban người dùng thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng -> Chọn chức năng phòng ban.

  • Bước 2: Click vào phòng ban muốn thêm nhân viên vào -> Click vào button chi tiết.

  • Bước 3: Tại giao diện chi tiết -> Click vào thêm mới.

  • Bước 4: Màn hình hiển thị giao diện thêm mới nhân viên:

Nhập đầy đủ các thông tin vào các trường bắt buộc.

  • Bước 5: Click vào button Lưu.

Thông tin nhân viên sẽ được thêm vào phòng ban.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.