Chuyển giao dịch NCC là tính năng cho phép người dùng chuyển giao dịch cho nhân viên khác khi chủ sở hữu ban đầu của giao dịch đó không thể tiếp tục thực hiện giao dịch này. Tại module giao dịch, người dùng có thể chuyển một hay nhiều giao dịch cho nhân viên khác thực hiện.

Các bước thực hiện chuyển giao dịch như sau:

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

  • Bước 2: Click vào ô tích để chọn những giao dịch muốn chuyển giao dịch.

 

  • Bước 3: Click vào chuyển giao dịch.

  • Bước 4: Chọn tên nhân viên muốn chuyển giao -> Click cập nhật.

Thông báo chuyển giao thành công. Giao dịch sẽ được chuyển giao cho người vừa được chọn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.