Trong các ngành kinh doanh như xây dựng, thực phẩm, dược phẩm,… việc quản lý đơn vị sản phẩm vô cùng quan trọng bởi có sự khác biệt giữa đơn vị nhập và đơn vị bán.

Đơn vị là một đại lượng được dùng để đo khối lượng sản phẩm.

Ví dụ, trong ngành dược phẩm bạn nhập về sản phẩm số lượng là thùng nhưng bán ra với đơn vị nhỏ hơn như hộp/vỉ/gói. Hay trong ngành xây dựng sắt, thép nhập hàng về theo cân nhưng bán ra theo cây,… Điều này gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, nhân viên cần tính toán quy đổi ra đơn vị sản phẩm bán.

Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu sản phẩm của bạn được quản lý theo các đơn vị tính. Vậy đơn vị tính là gì?

Đơn vị tính của một sản phẩm được hiểu là đơn vị mà người mua sẽ mua mặt hàng đó, ví dụ như một thùng bánh, một bao xi măng,… Tuy nhiên, nhiều khi khách hàng không muốn mua một hàng hóa với đơn vị lớn như vậy mà muốn mua với số lượng nhỏ hơn, hay nói cách khác là mua theo đơn vị chuyển đổi.

Đơn vị chuyển đổi là đơn vị nhỏ nhất của một sản phẩm. Từ đơn vị chuyển đổi, người dùng có thể chuyển đổi ra đơn vị tính có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn để sử dụng cho loại hàng hóa khác nhau. Điều này sẽ rất hữu ích khi áp dụng cho các mặt hàng được bán theo nhiều đơn vị.

Ví dụ: Chuyển đổi 1 thùng sữa = 30 gói sữa

Thêm mới đơn vị tính

Bước 1: Cài đặt => Đơn vị tính

 

Bước 2: Giao diện đơn vị tính hiển thị => Bấm “Thêm mới”

 

Bước 3: Giao diện thêm mới đơn vị tính hiển thị => Nhập trường bắt buộc: tên, mô tả (nếu cần) => Bấm “Lưu” để lưu lại đơn vị tính muốn thêm vào hệ thống.

Sửa đơn vị tính

Bước 1: Vào Cài đặt => Đơn vị tính

 

Bước 2: Click vào hành động “Sửa” tại đơn vị tính muốn chỉnh sửa:

 

Bước 3: Giao diện sửa đơn vị tính hiển thị, cập nhật lại tên, mô tả muốn thay đổi => Bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

Xóa đơn vị tính

Bước 1: Vào Cài đặt => Đơn vị tính

Bước 2: Click vào hành động “Sửa” tại đơn vị tính muốn xóa

 

Bước 3: Giao diện Sửa đơn vị tính hiển thị, click button “Xóa” để xóa đơn vị tính này.

 

Bước 4: Popup xác nhận xóa đơn vị tính vừa chọn hiển thị => Click button “Xóa” để xác nhận xóa đơn vị tính.

Thêm đơn vị chuyển đổi

Bước 1: Người dùng có thể vào Thêm mới hàng hóa/ Chi tiết hàng hóa để thêm đơn vị chuyển đổi

Bước 2: Chọn Thêm mới ( đối với màn hình Thêm mới hàng hóa)/ Click “+” Đối với màn hình Chi tiết hàng hóa

Bước 3: Điền các thông tin liên quan tới đơn vị chuyển đổi và click vào ” Save”

 Khi vào Báo giá, Cơ hội, Hợp đồng…. đơn vị của hàng hóa sẽ để mặc định là đơn vị ban đầu. Người dùng có thể chuyển sang đơn vị chuyển đổi thích hợp, đơn giá của sản phẩm cũng sẽ được chuyển theo.