Các bước thực hiện gửi email như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

 

  • Bước 2: Tại giao diện nhà cung cấp chọn những nhà cung cấp cần gửi email.
  • Bước 3: Chọn gửi email.

  • Bước 4: Nhập đầy đủ tiêu đề và nội dung email.
  • Bước 5: Click button gửi email cho nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.