Chức năng gửi email cho liên hệ khách hàng cho phép người dùng gửi email cho một hoặc nhiều liên hệ của khách hàng. Để làm được điều này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tích vào các liên hệ với khách hàng cần gửi mail > chọn Gửi email

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi email > Gửi email cho LH

  • Nếu không muốn nhập thủ công Nội dung và Tiêu đề email, người dùng có thể chọn mẫu email có sẵn bằng cách nhấn nút Mẫu email và chọn email mong muốn.
  • Người dùng có thể gửi nội dung email có đính kèm file bằng biểu tượng Chọn file và chọn file mong muốn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.