Chức năng gửi email cho liên hệ khách hàng cho phép người dùng gửi email cho một hoặc nhiều liên hệ của khách hàng. Để làm được điều này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Liên hệ với khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các liên hệ muốn gửi email

Bước 3: Nhấn chọn Gửi email

Bước 4: Nhập các thông tin người dùng mong muốn

– Nếu không muốn nhập thủ công Nội dung và Tiêu đề email, người dùng có thể chọn mẫu email có sẵn bằng cách nhấn nút Mẫu emaial và chọn email mong muốn.

– Người dùng có thể gửi nội dung email có đính kèm file bằng cách nhấn nút Chọn file và chọn file mong muốn.

Bước 5: Nhấn nút Gửi email cho LH

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.