• Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn dự án.

 

  • Bước 2: Click vào tên dự án bất kì

Bước 3: Tại màn chi tiết dự án => Người dùng chọn giai đoạn cần xuất khẩu dữ liệu => Nhấn button Xuất khẩu, các công việc trong giai đoạn dự án vừa chọn sẽ được tải về dưới định dạng file excel

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.