Hướng dẫn nhập key gia hạn phần mềm:

Bước 1: Nhấn chọn Tham số hệ thống tại màn hình mở rộng

Bước 2: Nhấn vào Nhập key

Bước 3: Nhập key và nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.