Khi khách hàng muốn chuyển kho xong sẽ tạo phiếu chuyển kho để có thể giám sát chặt chẽ hàng hóa trong kho. Vậy người dùng tạo xong sẽ thực hiện in phiếu chuyển kho.

Các bước in phiếu chuyển kho như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho

 

  • Bước 2: Click vào hành động in phiếu tại các phiếu mong muốn

Hiển thị phiếu chuyển kho cho người dùng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.