Sau khi thêm mới phiếu nhập, người dùng có thể in phiếu nhập vừa tạo. Để in được phiếu nhập, người dùng thực hiện các thao tác sau.

1. Cách 1: In phiếu nhập tại giao diện chính màn hình Phiếu nhập

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn vào link In tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Chọn chi nhánh (nếu có) và chọn mẫu phiếu

Bước 4: Nhấn nút tương ứng với định dạng muốn in

  • Xuất pdf: phiêu nhập in ra có định dạng pdf
  • Xuất word: phiêu nhập in ra có định dạng word
  • Xuất excel: phiêu nhập in ra có định dạng excel

2. Cách 2: In phiếu nhập tại màn hình chi tiết của phiếu nhập đó

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn phiếu nhập muốn in

Bước 3: Nhấn nút In

Bước 4: Chọn chi nhánh (nếu có) và chọn mẫu phiếu

Bước 5: Nhấn nút tương ứng với định dạng muốn in

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.