Chuyển kho là module cho phép người dùng có thể chuyển hàng từ kho này sang kho khác. Ví dụ: Khi kho 1 hết hàng mà kho 2 vẫn còn hàng, quản lý kho có thể làm phiếu chuyển kho từ kho 2 sang kho 1 và số lượng hàng hóa trong 2 kho sẽ tự động tăng giảm theo phiếu chuyển kho. Người quản lý kho có thể in phiếu chuyển kho và quản lý số liệu hàng hóa trong kho dễ dàng hơn. Để thêm mới, sửa, xóa phiếu chuyển kho, người đùng thực hiện các thao tác sau:

1. Thêm mới phiếu chuyển kho

 • Bước 1: Vào module Sản Phẩm -> Chuyển kho.

 • Bước 2: Click vào button Thêm mới

 • Bước 3: Chọn kho hàng cần chuyển và kho được chuyển, chọn hàng hóa thông qua tên hàng hóa hoặc mã hàng hóa, loại hàng hóa.
 • Bước 4: Click button Lưu

Khi trạng thái của phiếu chuyển kho là đã xác nhận thì số lượng hàng hóa trong  kho được chuyển sẽ tăng lên và số lượng hàng hóa trong kho chuyển đi sẽ giảm.

2. Sửa phiếu chuyển kho

 • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho
 • Bước 2: Tại cột hành động -> click vào hành động sửa tại bất kì phiếu chuyển kho nào.

 • Bước 3: Sửa đầy đủ thông tin theo ý muốn người dùng
 • Bước 4: Click button Cập nhật

3. Xóa phiếu xuất

 • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho.
 • Bước 2: Tại cột Hành động -> click vào hành động sửa tại bất kì phiếu chuyển kho nào.
 • Bước 3: Click button Xóa.

 • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.