Trong quá trình sử dụng Phần mềm thỉnh thoảng Quý khách sẽ gặp lỗi với dòng chữ Jboss. Quý khách đừng lo lắng mặc dù đội Test của CrmViet đã làm việc rất tập trung nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt mà test case chưa thể test tới. Quý khách vui lòng quay lại sử dụng tiếp và chat trực tuyến báo cho nhân viên hỗ trợ của CrmViet lỗi này