Khi tạo mới tài khoản nhân viên, admin cần phân quyền cho các tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng khác nhau trên hệ thống.

Các bước thực hiện phân quyền như sau:

  • Bước 1: Vào chọn chức năng nhân viên.

  • Bước 2: Click vào hành động phân quyền ( tính năng này không có đối với chủ nhóm của công ty)

  • Bước 3: Hiển thị màn hình phân quyền cho nhân viên.
  • Bước 4: Người quản lý tích chọn những quyền cấp cho nhân viên.

  • Bước 5: Click vào button cập nhật.

Nhân viên vừa rồi chỉ được làm việc trong đúng quyền được cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.