Khi tạo mới tài khoản nhân viên, admin cần phân quyền cho các tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng khác nhau trên hệ thống.

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhân viên

– Bước 2: Chọn biểu tượng phân quyền ( tính năng này không có đối với chủ nhóm của công ty)

– Bước 3: Hiển thị màn hình phân quyền cho nhân viên > tích chọn nhóm quyền tương ứng cho nhân viên > Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.