1. Ngưng hoạt động

Khi một nhân viên nghỉ việc, quản trị sẽ ngừng hoạt động tài khoản của nhân viên đó để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Để ngừng hoạt động tài khoản nhân viên người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhân viên

–  Bước 2: Tại màn hình danh sách nhân viên > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Tại màn hình sửa nhân viên > Ngừng hoạt động

Nếu người bạn chọn là chủ nhóm thì sau khi click ngưng hoạt động sẽ có thông báo hiện lên là nhóm không có người quản lý và không tín hành quá trình ngưng đối với nhân viên này cho tới khi bạn thêm 1 chủ nhóm mới.

2. Khôi phục tài khoản

– Bước 1: Tại danh mục tìm kiếm bên trái màn hình danh sách nhân viên > chọn trạng thái Ngừng hoạt động > Tìm kiếm

–  Bước 2: Tại màn hình danh sách nhân viên đã ngừng hoạt động > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Tại màn hình sửa nhân viên > Kích hoạt

– Bước 4: Thông báo kích hoạt thành công, nhân viên đăng nhập và sử dụng các tính năng được phân quyền

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.