NGƯNG HOẠT ĐỘNG:

Khi một nhân viên nghỉ việc, quản trị sẽ ngừng hoạt động tài khoản của nhân viên đó để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Để ngừng hoạt động tài khoản nhân viên người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng nhân viên.

  • Bước 2: Click vào hành động sửa tại nhân viên muốn ngưng hoạt động.

  • Bước 3: Tại giao diện sửa nhân viên click vào ngưng hoạt động

Nếu người bạn chọn là chủ nhóm thì sau khi click ngưng hoạt động sẽ có thông báo hiện lên là nhóm không có người quản lý và không tín hành quá trình ngưng đối với nhân viên này cho tới khi bạn thêm 1 chủ nhóm mới.

KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN:

Các bước khôi phục tài khoản như sau:

  • Bước 1: Tại giao diện danh sách click vào hành động sửa tại nhân viên muốn kích hoạt.

  • Bươc 2: Click vào button kích hoạt.

  • Bước 4: Thông báo kích hoạt thành công, nhân viên đăng nhập và thực hiện quyền như bình thường.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.