Phòng ban là nơi hiển thị chi tiết cơ cấu công ty, biết được hệ thống công ty có những phòng ban nào, nhân viên trực thuộc phòng ban nào của công ty. 

1. Thêm mới phòng ban

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Phòng ban

– Bước 2: Tại màn hình danh sách phòng ban > Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu

2. Sửa phòng ban

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Phòng ban

– Bước 2: Chọn vào phòng ban muốn sửa > Sửa

– Bước 3: Tại màn hình chỉnh sửa Phòng ban, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật

3. Xóa phòng ban

– Bước 1: Tại màn hình danh sách phòng ban > Chọn vào phòng ban muốn xóa > Sửa

– Bước 2: Tại màn hình sửa phòng ban > Xóa

– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác

Lưu ý: 

  • Khi xóa phòng ban trong công ty, người dùng cần chuyển nhân viên sang phòng ban khác
  • Khi chuyển nhân viên sang phòng ban khác, người dùng chuyển nhân viên không là chủ nhóm trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.