Chức năng sửa hợp đồng mua vào cho phép người dùng sửa thông tin trong hợp đồng mua vào theo mong muốn người dùng. Để sửa hợp đồng mua vào, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn chọn hợp đồng muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.