Quy trình Sale

Mục đích quy trình Sale: Hướng dẫn người dùng tạo các giao dịch (gọi điện, gặp mặt, gọi tổng đài…) cơ hội, báo giá, đơn hàng hay hợp đồng và thanh toán của sale với khách hàng.

1.Tạo giao dịch

Giao dịch là nơi ghi lại các thông tin trong công việc của Spa , giao việc cho nhân viên khác và là nơi nhắc nhở những công việc cần làm của nhân viên. Giao dịch có thể gắn với một hoặc nhiều khách hàng hoặc không gắn với khách hàng nào cả. Giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng muốn làm dịch vụ ở Spa, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng đến làm đẹp tại Spa và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng khi đến làm dịch vụ.

*Mục đích:

-Giúp người quản lý setup cho sale các công việc như gọi điện , gặp mặt,…

-Nơi ghi lại các thông tin trong công việc, giao việc cho nhân viên khác và nhắc nhở những công việc cần làm.

Để thêm mới giao dịch (chẳng hạn như: gọi điện thoại cho Khách hàng) sứ dụng dịch vụ của Spa, người dùng thực hiện các bước sau:

***Cách 1:

Bước 1: Vào module Kinh doanh->Giao dịch với Khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Màn hình hiển thị:

Nhập các thông tin cần thiết trong giao dịch. Trong đó: Tên giao dịch, Ngày bắt đầu, Hạn hoàn thành, Loại giao dịch, Trạng thái, Mức ưu tiên là bắt buộc chọn hoặc nhập

Bước 4: Nhấn nút Lưu

Bước 5 :Màn hình hiển thị :”Thêm mới thành công”

 

***Cách 2:

Bước 1:Chọn vào module khách hàng=> Click vào “khách hàng”

Bước 2:Chọn khách hàng muốn giao dịch

Bước 3: Click vào “giao dịch”=> sau đó Click vào “thêm mới”

Bước 4:Nhập các mục cần thiết => sau đó ấn “Lưu”

Bước 5 :Màn hình hiển thị :”Thêm mới thành công”


2.Tạo cơ hội
Mục đích: -Giúp quản lý và dự báo doanh số nhằm đưa ra kế hoạch phù hợp và đánh giá các cơ hội để biết được tỷ lệ thành công và thời gian kỳ vọng.

Tạo cơ hội gồm các bước sau:


2.1.Thêm mới cơ hội

Bấm vào module “Kinh doanh”->Cơ hội

Bấm vào “Thêm mới”

 

Nhập các thông tin của cơ hội.Trong đó: số cơ hội, tên cơ hội, ngày kỳ vọng , chủ sở hữu, giai đoạn,Tên khách hàng….là bắt buộc.Và các trường bắt buộc được đánh dấu (*) bên cạnh trường đó.

Bấm Lưu để Thêm mới Cơ hội thành công

2.2.Sửa cơ hội

-Bấm vào thông tin cơ hội->Bấm nút “Sửa”

Màn hình hiển thị :

Bấm “Cập nhật” thành công

3.Sinh báo giá

Mục đích: -Báo giá đến khách hàng thông tin giá cả của tất cả hàng hóa: Mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp … mà khách hàng đang có nhu cầu làm đẹp tại Spa

-Giúp lưu trữ toàn bộ báo giá trên CRM, tại đây bạn có thể theo dõi và tìm kiếm một báo giá bất kỳ một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Sinh báo giá gồm các bước thực hiện như sau:

=>Hiển thị màn hình Thêm mới báo giá

-Nhập các thông tin bắt buộc


-Sau khi thực hiện từ 1->4 đã xong. Bấm vào Lưu giao diện hiển thị như sau:


Đây là thông tin báo giá đối với khách hàng

4.Sinh đơn hàng khi khách hàng muốn đặt dụng cụ làm đẹp,mỹ phẩm làm đẹp tại nhà của Spa

Mục đích: Sinh đơn hàng cho thấy được ta có thể đáp ứng được hay là không được các số lượng mà khách hàng yêu cầu đặt.

Sinh đơn hàng gồm các bược thực hiện sau:

Bước 1: Chọn vào dấu (….) =>  Click vào “Sinh đơn hàng”

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin => Click vào “Lưu”

Sau khi bấm “Lưu”  màn hình sẽ hiển thị như sau:

 5.Sinh Hợp đồng 

Mục đích : Giúp kiểm soát được tình trạng thanh toán, công nợ, tỷ lệ lỗ lãi, tiến trình thực hiện hợp đồng,..

Sinh hợp đồng gồm các bước thực hiện như sau:

Sau khi thêm mới đơn hàng thành công->Bấm “Sinh hợp đồng”

-Bấm “Lưu”. Giao diện hiển thị “Thêm mới thành công” như sau: