Giao dịch với nhà cung cấp: Ghi lại những giao dịch : gọi điện, gặp mặt, gửi thư…của nhân viên với nhà cung cấp, giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc cá nhân và theo dõi tiến trình thực hiện công việc với nhà cung cấp.

Có 2 cách thêm mới nhà cung cấp như sau:

1. Cách 1: Thêm mới trực tiếp tại nhà cung cấp cụ thể.

2. Cách 2: Thêm mới tại chức năng giao dịch nhà cung cấp.

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

  • Bước 2: Click vào button thêm mới.

  • Bước 3: Tại các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp

– Nếu không giao việc cho người dùng khác thì người phụ trách sẽ là người tạo giao dịch

– Chia sẻ: người dùng khác được chia sẻ có thể xem giao dịch

– Số ngày nhắc việc: tính từ hạn hoàn thành trở về trước và thông báo ở việc cần làm của trang chủ

  • Bước 4: Click vào button lưu.

Giao dịch vừa rồi sẽ được lưu vào hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.