Tìm kiếm mẫu SMS là chức năng cho phép người dùng nhập và tìm kiếm mẫu SMS mong muốn. Để tìm kiếm mẫu SMS mong muốn, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu SMS

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên mẫu SMS.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.