Trong một hệ thống có rất nhiều thông tin người liên hệ của các nhà cung cấp khác nhau vậy làm sao để tìm được đầy đủ và chính xác thông tin của một người liên hệ bất kì. Vậy chức năng tìm kiếm liên hệ nhà cung cấp giúp người dùng giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

  • Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

 

  • Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào các trường tìm kiếm.
  • Bước 3: Click button tìm kiếm:

Hiển thị đầy đủ thông tin cần kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.