Khi gửi SMS, ngoài việc nhập thủ công nội dung SMS, người dùng còn có thể chọn mẫu SMS có sẵn.

1. Thêm mới mẫu SMS

Để tạo được mẫu này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu SMS

Bước 2: Nhấn Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin mà người dùng mong muốn

Khi muốn tạo mẫu tin nhắn gửi cho nhiều khách hàng mà muốn thêm cả tên khách hàng vào trong SMS người dùng có thể nhấn chọn các trường: Tên khách hàng, Ghi chú khách hàng, Người liên hệ, Chức vụ liên hệ:

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

2. Sửa mẫu SMS

Để sửa được mẫu SMS, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu SMS

Bước 2: Nhấn chọn mẫu SMS muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin mà người dùng mong muốn

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

3. Xóa mẫu SMS

Để xóa được mẫu SMS, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu SMS

Bước 2: Nhấn chọn mẫu SMS muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.