Nhà cung cấp: lưu giữ thông tin của nơi cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Các bước thực hiện thêm mới như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

  • Bước 2: Tại giao diện -> Click vào button thêm mới.

  • Bước 3: Nhập thông tin vào giao diện thêm mới

Các trường có (*) bắt buộc phải nhập.

Trường chia sẻ NCC Cho phép người dùng cho phếp người khác cùng xem.

  • Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin -> Click button Lưu.

Thông báo thêm mới thành công, nhà cung cấp vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.