Chiến dịch gửi email là chiến dịch gửi email cho nhiều khách hàng hoặc nhiều  liên hệ cùng một lúc với nội dung giống nhau. Để thêm mới chiến dịch gửi email, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Chọn các ô tương ứng với các khách hàng muốn gửi email

Bước 3: Nhấn chọn Gửi email

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết

– Tại mục Tiêu đềNội dung của email, nếu không muốn tự nhập bằng tay, người dùng có thể nhấn vào nút Mẫu email để chọn mẫu email đã soạn sẵn

– Tại mục Liên hệ, người dùng có thể chọn liên hệ nếu muốn gửi email cho liên hệ của khách hàng

 

Lưu ý: Nếu không nhập Tên chiến dịch thì các thư gửi này sẽ được lưu trong Email History trong Chiến dịch gửi email.

Nếu điền tên chiến dịch thì trong module chiến dịch email sẽ xuất hiện

Bước 5: Nhấn chọn Gửi email cho khách hàng hoặc Gửi email cho liên hệ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.