Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch là tính năng giúp người dùng tìm kiếm lại một chiến dịch đã có trong danh sách chiến dịch của khách hàng hoặc tìm kiếm ra khách hàng tham gia trong một chiến dịch cụ thể nào đó.

Việc tìm ra một chiến dịch trong danh sách chiến dịch thực sự không có gì là khó khăn, người dùng chỉ cần nhớ một trong số những thông tin liên quan đến chiến dịch ví dụ: tên chiến dịch, người thực hiện,người tạo,…

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chiến  dịch.

  • Bước 2: Tại mục tìm kiếm người dùng nhập thông tin cần tìm kiếm vào mục tương ứng.
  • Bước 3: Click button Tìm kiếm -> Hiển thị thông tin tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.