Chức năng tìm kiếm chiến dịch gửi email cho phép người dùng tìm kiếm chiến dịch theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm chiến dịch, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Chiến dịch gửi email

Bước 2: Nhập các thông tin người dùng có để tìm kiếm chiến dịch mong muốn

Tại màn hình giao diện chính của chiến dịch gửi email, người dùng có thể tìm kiếm chiến dịch với các tiêu chí: Tên chiến dịch, Gửi từ (người gửi), Thời gian gửi.

Tại mục Thời gian gửi, nếu người dùng không muốn nhập khoảng thời gian thì có thể chọn khoảng thời gian có sẵn.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Tên chiến dịch hợp lệ sẽ hiển thị, người dùng sẽ thấy được tiêu đề email, gửi từ email nào, thời gian tạo, gửi từ mail thường hay mail amazon.

Nếu gửi từ mail amazon sẽ biết được đã gửi bao nhiêu email, đã nhận bao nhiêu email, bao nhiêu mail mở, bao nhiêu mail click vào đường dẫn trong email.

Nếu gửi mail thường sẽ không biết các tiêu chí trên.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.