Chức năng tìm kiếm mẫu email cho phép người dùng tìm kiếm mẫu email theo thông tin có sẵn. Để tìm kiếm mẫu email, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Mẫu email

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm tại ô tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Các mẫu email tương ứng với thông tin tìm kiếm đã nhập được hiển thị tại danh sách mẫu email bên phải màn hình.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.