List khách hàng là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách khách hàng theo ý muốn. Các khách hàng có điểm chung sẽ được cho vào một list theo mong muốn người dùng.

1. Thêm mới khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa list khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

 

Bước 2: Nhấn link Sửa tương ứng với list khách hàng muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa list khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

 

Bước 2: Nhấn link Sửa tương ứng với list khách hàng muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.