Biểu mẫu là nơi upload và lưu trữ mẫu hợp đồng và mẫu báo giá khách hàng tự tạo lên hệ thống dưới dạng file word và exel. 

1. Thêm mới biểu mẫu

Bước 1: Vào module Biểu mẫu

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

 

Lưu ý: Nếu chưa có file mẫu báo giá hoặc mẫu hợp đồng để upload, người dùng có thể tải mẫu tại giao diện chính của màn hình Biểu mẫu để tham khảo.

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó: Tên mẫu, Loại mẫu và Upload file là bắt buộc nhập và chọn => Nhấn nút Lưu để lưu lại mẫu vừa upload lên.

2. Sửa biểu  mẫu

Bước 1: Vào module Biểu mẫu

Bước 2: Nhấn Sửa thông tin tương ứng với biểu mẫu muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

3. Xóa biểu mẫu

Bước 1: Vào module Biểu mẫu

Bước 2: Nhấn Xóa thông tin tương ứng với biểu mẫu muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút xác nhận Xóa

4. Tải biểu mẫu

Bước 1: Vào module Biểu mẫu

Bước 2: Nhấn Tải tương ứng với biểu mẫu muốn tải, sau khi nhấn Tải, các file này sẽ được tải xuống bởi trình duyệt bạn đang sử dụng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.