Ngoài việc thêm giao dịch cho khách hàng tại module Giao dịch, người dùng còn có thể thêm giao dịch cho khách hàng tại Chi tiết khách hàng. Để thêm mới giao dịch tại Chi tiết khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng muốn tạo giao dịch

Bước 3: Nhấn chọn Thêm mới tại mục Giao dịch

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết

Bước 5: Nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.