Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp.

1.Thiết lập email gửi Mailchimp

– Bước 1: Vào module Marketing > Email > Thiết lập Amazon/ Mailchimp

– Bước 2: Nhập API Key Mailchimp > Chọn Cập nhật để xác nhận lưu Api key vừa nhập

Người dùng lưu ý nhập chính xác tham số Api key của Mailchimp thì mới có thể sử dụng chức năng Mailchimp trên phần mềm.

 

2. Cách lấy Api của Mailchimp

– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Mailchimp

– Bước 2: Chọn biểu tưởng tài khoản cá nhân > Chọn Account

– Bước 3: Chọn Extras > API keys

– Bước 4: Chọn Create A Key

– Bước 5: Màn hình hiển thị API keys đã tạo

– Bước 6: Copy API keys > Paste vào phần mềm CRMVIET.

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.