Module Hợp đồng bán ra cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm hợp đồng khi cần bằng tính năng tìm kiếm hợp đồng. Để tìm kiếm hợp đồng, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Tại giao diện chính của module Hợp đồng bán ra, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình

Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí:

 • Hợp đồng
 • Tên khách hàng
 • Số điện thoại KH
 • Chủ sở hữu
 • Ghi chú
 • Khoảng ngày bắt đầu
 • Khoảng ngày kết thúc
 • Khoảng ngày hiệu lực
 • Trạng thái
 • Trạng thái xuất hàng
 • Loại hợp đồng
 • Trạng thái duyệt
 • Hợp đồng cha/ Tất cả các hợp đồng

Ngoài ra, tại giao diện chính của màn hình Hợp đồng bán ra, người dùng có thể sắp xếp danh sách hợp đồng theo các tiêu chí Tên khách hàng, Giá trị hợp đồng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và tiêu chí Tăng dần hoặc Giảm dần.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.