Sản phẩm là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên hàng hóa, mã hàng hóa, serial, xuất xứ, nhà sản xuất, kích thước, giá xuất, giá nhập, bảo hành, mô tả, đơn vị tính. 

Module Sản phẩm giúp nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng và người dùng trên phần mềm có thể có các thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm. Khi tạo đơn hàng hay báo giá, hợp đồng, cơ hội người dùng có thể lấy dữ liệu về hàng hóa ở module hàng hóa mà không phải nhập lại thông tin của hàng hóa.

1. Thêm mới Sản phẩm

 • Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

 • Bước 2: Tại màn hình danh mục Hàng hóa, người dùng chọn Thêm mới

 • Bước 3: Tại của sổ Thêm mới thông tin hàng hóa: Điền thông tin hàng hóa, đơn vị chính sản phẩm,…

 

 • Đối với các sản phẩm có đơn vị chuyển đổi thì thao tác thêm bước 4 => Bấm “Lưu” để lưu lại thông tin sản phẩm vừa thêm mới.

 

2. Chỉnh sửa Sản Phẩm

 • Bước 1: Tại màn hình Hàng hóa, nhấn vào tên bản ghi sản phẩm muốn chỉnh sửa

 • Bước 2: Tại màn hình Chi tiết hàng hóa, nhấn Sửa

 • Bước 3: Tại cửa sổ Sửa thông tin hàng hóa, người dùng điền thông tin sản phẩm muốn chỉnh sửa và nhấn Cập nhật

3. Xóa sản phẩm

3.1. Cách 1:

 • Bước 1: Tại màn hình Danh mục hàng hóa, nhấn tích chọn tại các bản ghi sản phẩm muốn xóa và chọn Xóa

 • Bước 2: Tại cửa sổ xác nhận, người dùng chọn

3.2. Cách 2:

 • Bước 1: Tại màn hình Hàng hóa, nhấn vào tên bản ghi sản phẩm muốn xóa (tương tự khi sửa thông tin hàng hóa)
 • Bước 2: Tại màn hình Chi tiết Hàng hóa, nhấn Sửa (tương tự khi sửa thông tin hàng hóa)
 • Bước 3: Tại màn hình Sửa thông tin hàng hóa, nhấn Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.