Người dùng có thể tìm kiếm kho hàng bằng chức năng Tìm kiếm. Để tìm kiếm kho hàng, người dùng thục hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

  • Bước 2: Tại giao diện chính của module Kho hàng, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí: Mã kho hàng, Tên kho hàng. Sau đó nhấn Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc Định -> màn hình sẽ tự chuyển về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.