Chức năng tìm kiếm nhà cung cấp cho phép người dùng tìm kiếm nhà cung cấp theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm nhà cung cấp, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm: Mã NCC, Tên NCC, Loại nhà cung cấp, Điện thoại, Di động

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách nhà cung cấp theo đúng tiêu chí tìm kiếm được hiển thị tại danh sách nhà cung cấp phía bên phải màn hình.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.