Xuất khẩu nhà cung cấp là chức năng cho phép người dùng xuất ra file excel chứa tất cả các nhà cung cấp trên web. Để xuất khẩu nhà cung cấp, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Nhấn chọn Xuất khẩu NCC

Sau khi nhấn chọn Xuất khẩu NCC thì hệ thống sẽ tự động tải xuống file excel chứa tất cả các nhà cung cấp có trên phần mềm.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.