Nhập khẩu nhà cung cấp

Nhập khẩu nhà cung cấp cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn. Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới nhà cung cấp  trực tiếp vào hệ thống.

Các bước thực hiện nhập khẩu nhà cung cấp như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.
  • Bước 2: Click button nhập khẩu.

  • Bước 3: Click vào ” Lấy mẫu nhập khẩu”.

  • Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào file tải xuống.
  • Bước 5: Click ” Chọn tệp” để lấy tệp vừa nhập lên.

  • Bước 6: Click vào button nhập khẩu để nhập thông tin nhà cung cấp lên hệ thống.

  • Bước 7: Nếu chọn nhầm tệp  người dùng có thể click vào button ” làm lại dữ liệu”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!