Nếu người dùng tạo quá nhiều phiếu chuyển kho hay phiếu kho do người khác tạo ra thế nên khi muốn tìm một phiếu chuyển phiếu kho rất khó. Chính vì vậy chức năng tìm kiếm phiếu chuyển kho sẽ giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Các bước thực hiện tìm kiếm phiếu chuyển kho như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho

  • Bước 2: Nhập thông tin muốn tìm kiếm vào các trường trong chức năng tìm kiếm

  • Bước 3: Click buton Tìm kiếm

Hiển thị thông tin tìm kiếm cho người dùng.

Sau khi tìm kiếm click button Măc định  -> màn hình quay trở về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.