Tìm kiếm web form là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các web form đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm vào các ô tìm kiếm tương ứng ví dụ như : tìm kiếm theo tên form, theo khoảng ngày tạo form , theo loại form hoặc theo người tạo.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Web Form

– Bước 2: Nhập thông tin vào trường muốn tìm kiếm thông tin > Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.