Tra cứu hàng hóa trong báo giá cho phép người dùng tìm kiếm hàng hóa có trong các báo giá đã tạo. Để tra cứu hàng hóa trong báo giá, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh, người dùng nhấn chọn Báo giá

Bước 2: Tại màn hình Báo giá người dùng nhấn Tra cứu để mở màn hình Tra cứu

Bước 3: Tại màn hình tra cứu, người dùng có thể tra cứu Mã Sản phẩm, Số báo giá, Khách hàng, Ngày bắt đầu – Tới ngày

Nhập thông tin trường vào các ô tên tương ứng -> nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm. Nhấn Mặc định để đưa các trường tìm kiếm về trạng thái ban đầu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.