Xuất khẩu giao dịch là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một ,nhiều hay tất cả giao dịch có trong hệ thống ra dạng file excel.

Các bước xuất khẩu giao dịch nhà cung cấp như sau:

  • Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

  • Bước 2: Tích vào ô tích trước những giao dịch muốn xuất ra.

  • Bước 4: Click vào button xuất khẩu giao dịch.

Tất cả các giao dịch vừa chọn sẽ được xuất ra file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.