• Bước 1: Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Hóa đơn

 

  • Bước 2: Tại màn hình danh mục Hóa đơn, người dùng nhấn vào tên để xem chi tiết bản ghi muốn xuất

 

  • Bước 3: Tại màn hình Chi tiết hóa đơn, người dùng nhất Xuất Word, file word của bản ghi hóa đơn sẽ được tải về dưới thanh download

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.