Biểu đồ phát triển khách hàng mới : Tiêu chí trạng thái hợp đồng là All thì ứng với Tiềm năng của Biểu đồ – Marketing. Tiêu chí “có hợp đồng” tương ứng với “Khách hàng” của Biểu đồ – Marketing. Biểu đồ – Marketing không có tiêu chí : “Chưa có hợp đồng” và chọn theo nhân viên như trong “Báo cáo- Khách hàng”.

Biểu đồ phát triển khách hàng mới, trong mục: Báo cáo – Khách hàng, của một nhân viên A với trạng thái All trong khoảng thời gian tháng này có nghĩa là số lượng khách hàng do nhân viên A là chủ sở hữu và được tạo ra trong tháng này.

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào module Báo cáo > Khách hàng > Biểu đồ phát triển khách hàng mới.

 

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
  • Trạng thái hợp đồng
  • Phòng ban
  • Nhân viên

Tại trường thời gian, từ năm, tới năm người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.