Báo cáo chăm sóc khách hàng là báo cáo  số lượng giao dịch, số lượng báo giá, số lượng hợp đồng và tỉ lệ chuyển đổi trong một khoảng thời gian xác định.

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng báo cáo chi tiết khách hàng.

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn phòng ban hoặc nhân viên, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.