Báo cáo thu chi là báo cáo tổng hợp thu chi của công ty trong  một khoảng thời gian dựa trên các phiếu ở trạng thái là đã xác nhận, giúp kế toán có một cách hình dung tổng quan nhất về việc thu chi trong khoảng thời gian được chọn.

Để xuất báo cáo, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào Báo cáo –> Công nợ –> Thu chi

Bước 2: Chọn các thông tin theo mong muốn

a. Chọn loại báo cáo

Tại mục báo cáo người dùng chọn Sổ quỹ hoặc Chuyển khoản

+ Nếu chọn Sổ quỹ người dùng sẽ được lựa chọn thêm 2 tiêu chí là: Loại (phiếu thu, phiếu chi, phiếu chuyển tiền nội bộ) và Sổ quỹ.

+ Nếu người dùng chọn Chuyển khoản sẽ được lựa chọn thêm 2 tiêu chí Loại (Chuyển khoản, Nhận CK, CK nội bộ, Chuyển tiền TK vào TM, Chuyển TM vào TK)  và Tài khoản.

b. Chọn khoảng thời gian xuất báo cáo

Tại trường thời gian người dùng phải nhập khoảng thời gian để xuất báo cáo theo thời gian đó (vì đây là trường bắt buộc). Hoặc người dùng cũng có thể chọn thời gian muốn xuất báo cáo.

Bước 3:  Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo sẽ được xuất ra theo đúng ý muốn của người dùng.

Dưới đây là báo cáo xuất ra theo định dạng PDF:

Trong đó:

  • Thu: là số tiền của các phiếu thu xuất theo tiêu chí được chọn
  • Chi: là số tiền của các phiếu chi xuất theo tiêu chí được chọn
  • Người phụ trách: là người đã tạo ra phiếu
  • Người nhận/người nộp: là người nhận/nộp tiền theo tiêu chí được chọn
  • Từ: là sổ quỹ hoặc tài khoản chuyển tiền
  • Đến: là sổ quỹ hoặc tài khoản nhận tiền

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.