Báo cáo thu chi là báo cáo tổng hợp thu chi của công ty trong  một khoảng thời gian dựa trên các phiếu ở trạng thái là đã xác nhận, giúp kế toán có một cách hình dùng tổng quan nhất về để cân đối thu chi trong khoảng thời gian tiếp theo.

Các bước thực hiện xuất báo cáo thu chi như sau:

  • Bước 1: Vào Báo cáo > Công nợ > Thu chi.

 

  • Bước 2: Tại mục báo cáo người dùng chọn Sổ quỹ hoắc Chuyển khoản

+ Nếu chọn sổ quỹ người dùng sẽ lựa chọn thêm 2 tiêu chí là Loại( phiếu thu, phiếu chi), Sổ quỹ.

+ Nếu người dùng chọn chuyển khoản sẽ phải lựa chọn thêm 2 tiêu chí Loại và Tài khoản.

  • Bước 3: Tại trường thời gian người dùng phải chọn thời gian muốn xuất báo cáo ( vì đây là trường bắt buộc )
  • Bước 4:  Người dùng chọn hình thức xuất báo cáo.

 

Báo cáo sẽ được xuất ra theo đúng ý muốn của người dùng.

Dưới đây là hình thức xuất ra PDF:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.