Đối với báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, thường được các bên bán hàng xuất và in ra để bàn giao cho bên giao hàng, vì từ báo cáo này người giao cũng đã có đủ được những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, hàng hóa, thành tiền,…

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng: Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời gian đó, và chi tiết những hàng hóa được mua trong mỗi hợp đồng với giá trị là bao nhiêu. Báo cáo này được tính trên các hợp đồng bán ra có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng

Ý nghĩa của các chỉ số ( Chỉ tính hợp đồng có tính toán công nợ)

 • Ngày : Ngày bắt đầu hợp đồng
 • Số hợp đồng : Số hợp đồng
 • Tên hàng: Tên sản phẩm
 • Đơn vị : Đơn vị sản phẩm
 • Đơn giá: Đơn giá sản phẩm
 • SL: số lượng sản phẩm
 • Trả lại: Số tiền trả lại ở trạng thái xác nhận có thời gian trả lại trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Thành tiền:  Số lượng * đơn giá – Trả lại
 • Tổng sau thuế: số lượng * đơn giá – chiết khấu + thuế
 • Nhân viên: Chủ sở hữu hợp đồng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào module Chi tiết bán hàng theo khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây có các tiêu chí:

 • Nhóm khách hàng
 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Khoảng thời gian
 • Nhân viên
 • Phòng ban

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

 • Ngoài việc xuất báo cáo, tại đây người dùng có thể tìm kiếm khách hàng trong hợp đồng bán ra

 • Xuất báo cáo theo các định dạng

Báo cáo xuất ra theo định dạng pdf như sau:

Trong đó:

 • Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.
 • Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.
 • Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.
 • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.
 • Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.